1782 – Neljas hingerevisjon, Kukulinna küla kohta andmed puuduvad.
(Andmed puuduvad kogu Äksi kihelkonna kohta)

1795 – Viies hingerevisjon, Kukulinna küla kohta andmed puuduvad.
(Andmed puuduvad kogu Äksi kihelkonna kohta)

1811 – Kuues hingerevisjon, Kukulinna külas (…) 30 meest (kirjas vaid meesterahvad).

I.
II.
III.

1816 – Seitsmes hingerevisjon, Kukulinna küla kohta andmed puuduvad.

1826 – Vahererevisjon – perekonna nimede panemine, Kukulinna küla kohta andmed puuduvad. Äksi kihelkonnast andmed vaid 4 mõisa kohta – Äksi kirikumõis, Elistvere mõis, Kärkna mõis ja Vedu mõis. Sootaga mõisas on teada kokku 125 erinevat perekonnanime, millised neist Kukulinna külas pole kahjuks teada.

1834 – Kaheksas hingerevisjon, Kukulinna (Kucklin) külas 60 inimest (30 meest, 30 naist).

(I) Labbi – tühi talu
(II) Labbi– Mert Labbi
(III) Arraka – Johann Arraka lesk Marri
(V) Otza – Michel Remmel
(VI) Otza – Jacob Oteim?

1850 – Üheksas hingerevisjon, Kukulinna (Kucklin) külas 70 inimest (40 meest, 30 naist).

(I) Labbi – Adam Tammer
(II) Labbi– Jacob Warres
(III) Arraka – Karl Hanson
(IV) Pusta – tühi talu
(V) Pusta – tühi talu
(VI) Labbi – Michel Remmel
(VII) Otza – Jahn Labbi

1858 – Kümmnes hingerevisjon, Kukulinna (Kucklin) külas 82 inimest (41 meest, 41 naist).

(I) Labbi – Kristjan Riemann
(II) Labbi– Tönno Pikkat
(III) Arraka – Jürri Hansen
(IV) Pusta – Michel Sohme
(VI) Labbi – Mert Matra
(VII) Otza – Michel Labbi