Äksi aleviku kogukonna mittetulundusühingu asutamisleping on sõlmitud järgmistel tingimustel:

 1. Nimi: Äksi aleviku kogukond
 2. Asukoht: Äksi alevik, Tartu vald
 3. Eesmärk: Ühingu eesmärk on rikastada ja arendada Äksi aleviku ja lähedal asuvate külade, ning alevike (edaspidi piirkond) kogukonnaelu. Ühing tegeleb muuhulgas ürituste korraldamise, elanike õiguste eest seismise, kogukonnatunde loomise ja piirkondliku identiteedi kujundamise ning säilitamisega.
 4. Asutajad kohustuvad tasuma kõik asutamisega seotud kulud.
 5. Asutajad määravad juhatuse liikmeteks:
  Ruben Rembel, Katrin Sisask, Eve Tammet, Maarja Umal, Ants Veetõusme
 6. Asutajad kinnitavad asutamislepingu lisana mittetulundusühingu põhikirja.
 7. Asutamisleping on sõlmitud 6.04.2021.

Lepingu sõlmisid asutajaliikmed:

 • Rasmus Karja
 • Katrin Laiapea
 • Marje Ploom
 • Kaja Randviir
 • Andrus Reinmann
 • Brita Reinmann
 • Karina Reinmann
 • Kristi Saksing
 • Katrin Sisask
 • Ruben Rembel
 • Tiina Tambaum
 • Eve Tammet
 • Maarja Umal
 • Ants Veetõusme
 • Külli Vikat