|

Kogukonna eestvedaja stipendium

2021. a detsembris kuulutas KÜSK (Kodanikuühiskonna Sihtkapital) välja konkursi kogukonna eestvedaja stipendiumi välja andmiseks. Selleks tuli kirjeldada senist tegevust kogukonnas, kirjutada projekt ja esitada see KÜSKile. Koos projektiga tuli valida endale mentor kelle kaasabil projektis ette nähtud tegevusi plaanis elluviima oli hakata.

10. märtsil avalikustas KÜSK stipendiumi saajate nimed. Konkursile esitas taotluse kokku 121 eestvedajat üle Eesti kellest stipendium määrati 26-le. Täpsemalt saab lugeda KÜSKi kodulehelt siit.

Üheks stipendiumi saajaks osutusin ka mina – Katrin Sisask. Oma mentoriks olin ma valinud kogukonnaspetsialisti Eha Paasi. Minu ootus oli läbi mentori saada uusi teadmisi kogukonnast ja meeskonnatööst. Projekt nägi ette, et tuleb teha küsitlus Äksi kortermajade elanike seas inimeste kogukondlike vajaduste välja selgitamiseks. Lisaks nägi see ette sügisel koolituspäeva korraldamist.

Esimese kohtumise Ehaga tegime läbi Zoomi ja siis hakkasime otsima appi vabatahtlikke küsitluse läbiviimiseks. Vabatahtlikele tegime koolituse aprillis, kus selgitasime kuidas küsitleda ja millised on isikuandmete kaitsmise reeglid. Küsitlus tehti kortermajade elanike seas, mille käigus küsitlejad käisid kõigi Äksi alevikus asuva 90 kortermaja ukse taga. Vastuseid kogunes 55. Küsitlemine toimus aprillis ja mais 2022. a.

Ühiselt arutati kuidas andmed sisestada ja mil viisil läbiviia küsitluse analüüs, hilisem analüüsi tutvustamine ja millised võiksid olla tegevused, mis aitaksid küsitluse analüüsi põhjal kortermajade inimesi kogukonnaellu kaasata. Küsimuste koostamisel kaasasime kogukonnaliikme ja Tallinna Ülikooli teaduri Tiina Tambaumi.

Kõige raskemaks ja aeganõudvamaks etapiks osutus analüüsimine. Kuna küsitlejad tegid tööd vabatahtliku töö põhimõtetel, siis tuli omandada uusi teadmisi ja oskusi ning töö tegemiseks leida aega. Analüüsimine jäi suve kuudele, mis tähendas et seoses puhkustega oli ühise vaba aja leidmine päris keeruline.

Kokku oli küsitlejaid 9 ja nende tööd jälgis ning nõustas mentor. Enamus neist viisid küsitlust läbi üksi endale sobival ajal aga oli ka neid kes käisid kahekesi. Üks küsitlejatest oli ülikooliõpilane, kes kasutas küsitlemist oma õppetöös vajaliku kogemuse omandamiseks. Kolm küsitlejatest ei olnud otseselt Äksi kogukonna liikmed vaid lähedalt seotud inimesed, kellel oli huvi saada kogukonna teemalise küsitluse läbiviimise, analüüsimise ja avalikustamise osas kogemusi. Ülejäänud 5 küsitlejat olid Äksi aleviku elanikud.

Küsitluse tulemusi arutasime avalikul koosolekul mis toimus 8. septembril. Kutse saadeti kõigile meililisti kaudu ja jagati eraldi üritusena Facebookis. Kohale olid tulnud Äksi aleviku kogukond (MTÜ) esimees ja projekti juht Katrin Sisask, koos projektiga KÜSK-i poolt määratud mentor Eha Paas, 3 küsitlejatest (lisaks Katrinile) ja 7 huvilist. Kohaletulnutest 2 olid kortermajade elanikud.

Katrin Sisask tegi lühikese ülevaate küsitluse tulemustest Power Pointi slaididel, küsitlejad jagasid oma tundeid ja mõtteid küsitluse läbi viimisel ja seejärel arutati Eha Paasi eestvedamisel mõtteid ja küsimusi ükshaaval, tehti neist järeldusi ja mõtiskleti kuidas inimesi paremini kaasata ning mis oleksid edasised sammud.

Küsitluse kokkuvõttega saab tutvuda siin:

28. septembril kohtus KÜSKi meeskond kogukonna eestvedaja stipendiumi saanute ning nende mentoritega Esku koolimajas. Tutvuti Esku külaseltsi tegemistega ja vahetati kogemusi, mõtteid, ideid, tutvusi ja kontakte kogemustest õppimise töötoas. Töötuba viis suurepäraselt läbi Jaan Aps ning päeva modereeris Uku Visnapuu.

Similar Posts

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga