Kogukonna eestvedaja stipendium
|

Kogukonna eestvedaja stipendium

2021. a detsembris kuulutas KÜSK (Kodanikuühiskonna Sihtkapital) välja konkursi kogukonna eestvedaja stipendiumi välja andmiseks. Selleks tuli kirjeldada senist tegevust kogukonnas, kirjutada projekt ja esitada see KÜSKile. Koos projektiga tuli valida endale mentor kelle kaasabil projektis ette nähtud tegevusi plaanis elluviima oli hakata. 10. märtsil avalikustas KÜSK stipendiumi saajate nimed. Konkursile esitas taotluse kokku 121 eestvedajat…