Äksis tegutsevad kogukondlikud seltsid ja ühendused…

Äksi Segakoor

Äksi Segakoor loeb oma sünniks 1959.a. Kohalikul Äksi rahval oli tollal suur vajadus koorilaulu järele, sest oli tulemas 1960.a. üldlaulupidu Tallinnas. Ja laulupidudel oleme käinud rohkesti, isegi väljaspool Eestit. Seda tänu tublidele dirigentidele: Valdar Viires, Li Rääsk (50 hooaega olnud koori ees), Johanna Murakas, Eliisa Sakarias ja Ülle Sakarias, kes tähistas enda 60.juubelit koos segakoori 60-nda juubeliga.

Kollektiivis on hetkel 22 lauljat: 10 sopranit, 8 alti, 3 bassi ja 1 tenor. Mitmed meie väärikamad lauljad on liikmed olnud juba ligi 50 aastat ning ei kujuta elu laulmata ettegi. Sõpruskoorideks on meie naabrid Maarja-Magdaleena Segakoor ja Lähte Naiskoor ning kaugemalt, Kääpalt Serviti Segakoor, kelle dirigent on samuti Ülle Sakarias. Oleme nendega koos ka õlg õla kõrval kontserte korraldanud ja laulupidudel käinud. Toredaks traditsiooniks on ühised väljasõidud ja sünnipäevade tähistamised.

Kooriproovid toimuvad Äksi raamatukogu kaminasaalis igal teisipäeval 18:30-20:30. Ootame alati uusi lauljaid meie ridadesse.


Äksi Raamatuklubi

… raamatuklubi info siia…


Äksi Hobikoda
/ Äksi Huvikoda

Äksi Hobikoda alustab oktoobri lõpus keraamika töötubadega, täpsemat infot saab raamatukogust. Uusi käsitööoskusi omandama on teretulnud kõik huvilised!