kuupäevadAvangardi kolhoosi esimees
16.02.1949 – 12.01.1951Aleksander Kirss (Kirs?)
12.01.1951 – ?.?.1951Rein Maidla
?.?.1951 – ?.07.1951Rudolf Soome
?.07.1951 – ?.01.1952Aleksander Kirss (Kirs?)
?.01.1952 – 10.03.1953Jaan Lang
10.03.1953 – 22.03.1988 Edgar-Rudolf Beek
22.03.1988 – 10.10.1992Rein Jurs

? 12.09.1948 – Kolhoos Komsomol asutamiskoosolek Kukulinna mõisas. Kolhoosi liikmeteks astusid 45 majapidamist Kukulinna, Vanakubja (Saadjärve), Salu küladest. Esimeseks kolhoosi esimeheks valiti Karl Mölder, kelle esimese tööaasta lõpul vahetas välja Rein Maidla.

16.02.1949 – Kolhoos Avangard asutamiskoosolek Äksi kirikla ruumides. Koosolekut viis läbi rajoonikomiteest saadetud volinik Osvald Salu. Kolhoosi liikmeteks astusid 42 majapidamist Põltsamaa, Puhtaleiva, Äksi ja Kukulinna küladest. Esimeseks kolhoosi esimeheks valiti Aleksander Kirss, abiks August Männiksaar. Juhatusse said Karl Kööra, Jaan Lang, Raimond Piirimägi, Ida Liivak, Alviine Tasso, Johannes Allik, Elfriede Soome. Kassapidajaks sai Laine Piirimägi, raamatupidajaks Jaan Lang, laohoidjaks Artur Poltrago, tallimeesteks Karl Lang ja Eduard Poltrago. Moodustati kolm brigaadi, kelle eesotsas olid Karl Kööra, Herbert Lepik ja Aino Vegalke. Kolhoosi kontor asus Puusepa talus, ehk Tõnul.

1950ndad

12.01.1951 – Kolhoos Komsomol (asutatud 12.09.1948) ühineb kolhoosiga Avangard. Esimeheks saab senine Komsomoli kolhoosi esimees Rein Maidla. Kevadel 1951 jääb aga ta hobune rongi alla ja järgmisel päeval oli Rein Maidla end maha lasknud. Maidlat asendas Rudolf Soome ja siis Aleksander Kirss.

??.01.1952-??.06.1952 oli kolhoosi esimees Rudolf Soome ja tema järel lühikest aega Aleksander Kirss ja Jaan Lang.

10.03.1953 – kolhoosi Avangardi esimeheks saab Edgar Beek (varem Kolhoos Uus Elu esimees).

1960ndad

1970ndad

05.03.1971 – Kolhoos Rahu ühineb Kolhoosiga Avangard.

09.02.1973 – Kolhoos Tulevik (asutatud 07.10.1948, 1950 ühinevad sellega kolhoos Kobratu (asutatud 18.07.1949) ja Kolhoos Edasi (asutatud 07.03.1949)) ühines kolhoosiga Avangard 1973.a.

1980ndad

22.03.1988 – Kolhoosi Avangard esimeheks saab Rein Jurs.

1990ndad

03.06.1992 – Üldkoosolekul otsustatakse kolhoos likvideerida.

07.10.1992 – Avangardi kolhoosi vara läheb üle Tartu vallale.

09.10.1992 – Avangardi kolhoosi lõpupidu.

10.10.1992 – Avangardi kolhoos lõpetab praktilise tegevus, edasi tegutseb vaid reformikomisjon ja varahoidja.

11.10.1993 – Avangardi kolhoos lõpetab tegevuse.

09.05.1997 – koostati varahoidja lõpubilanss ja AS Kupjurile üleandmise akt.

15.05.1997 – Kolhoos Avangard kustutatakse põllumajandus ettevõtete nimekirjast.